Συνοπτικός διαγωνισμός με τίτλο “Στρατηγική Ολοκληρωμένης Προσέλκυσης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των...

Συνοπτικός διαγωνισμός με τίτλο “Στρατηγική Ολοκληρωμένης Προσέλκυσης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Ροών Επισκεπτών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου “

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

με χρήση του Μητρώου Συνεργατών του Καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Στρατηγική Ολοκληρωμένης Προσέλκυσης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Ροών Επισκεπτών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την προκήρυξη του διαγωνισμού:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ