Κυριακή, Ιανουάριος 19, 2020
ΑΣ: ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ

0

Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ»

Ωφελούμενοι: 100 άτομα

Στόχος του είναι οι ωφελούμενοι που έχουν επιλεγεί στο πρόγραμμα, μετά από κατάλληλη Συμβουλευτική και επαγγελματική κατάρτιση να προωθηθούν στην απασχόληση σε υφιστάμενες επιχειρήσεις μέσα από την αξιοποίηση υφιστάμενων Προγραμμάτων Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για Επιχειρήσεις – Εργοδότες.