Πέμπτη, Φεβρουάριος 20, 2020
ΑΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Αναπτυξιακή Σύμπραξη: ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 

Ωφελούμενοι: 100 άνεργοι, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, νέοι επιστήμονες

Περιοχή Παρέμβασης: Κεντρική και Ανατολική Μεσσηνία και συγκεκριμένα οι Δήμοι Καλαμάτας, Οιχαλίας και Δυτικής Μάνης.

Στόχος: Η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ωφελουμένων, η τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης ή/και η υποστήριξή τους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε δυναμικούς τομείς της περιοχής παρέμβασης.