Παρασκευή, Ιανουάριος 17, 2020
ΑΣ: ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Αναπτυξιακή Σύμπραξη: ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ       

http://topsa-argolidas.gr/1

Ωφελούμενοι: 100 άνεργοι, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, νέοι επιστήμονες.

Περιοχή Παρέμβασης: Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας.

Στόχος: Η άμβλυνση του φαινομένου της ανεργίας και η ενίσχυση του τοπικού επιχειρηματικού ιστού με την υποστήριξη ανέργων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας.