Πέμπτη, Φεβρουάριος 20, 2020
ΑΣ: ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

0

Αναπτυξιακή Σύμπραξη: ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Ωφελούμενοι: 100 άνεργοι, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, νέοι επιστήμονες.

Περιοχή Παρέμβασης: Το κύριο μέρος των Δρόμων του Κρασιού της Πελοποννήσου, περιλαμβάνει τις ζώνες της Νεμέας και της Μαντινείας και εκτείνεται στις Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας και Αρκαδίας.

Στόχος: Η παράλληλη προσέγγιση και υποστήριξη ανέργων και υφιστάμενων επιχειρήσεων, προκειμένου οι δράσεις υποστήριξης των ανέργων να αναπτύσσονται με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων που συμμετέχουν ενεργά στο σχέδιο και ταυτόχρονα υποστηρίζονται από αυτό, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους (business driven networking). Το Σχέδιο Δράσης βασίζεται στη δυναμική της περιοχής παρέμβασης και έχει ως κεντρικό στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας συστάδων ΜΜΕ μέσω καινοτόμων μεθόδων αμοιβαίας μάθησης και συνεργασίας.