Παρασκευή, Ιανουάριος 17, 2020
ΑΣ: ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Αναπτυξιακή Σύμπραξη: ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

http://www.topsa-parnonas.gr/

Ωφελούμενοι: 80 άνεργοι

Περιοχή Παρέμβασης: Ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου.

Στόχος: Αντικείμενο ώστε να υποστηρίξει τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές όπου υλοποιείται η παρέμβαση.

Ωφελούμενοι του σχεδίου δράσεις θα είναι 80 άνεργοι/ες εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας ΟΑΕΔ, νέοι επιστήμονες (βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων), αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ (βάσει κριτηρίων) και κάτοικοι των περιοχών παρέμβασης.