Πέμπτη, Φεβρουάριος 20, 2020
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

Το 2011, η όχληση από κουνούπια αποτέλεσε ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα Δημόσιας Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη την εμφάνιση κρουσμάτων ελονοσίας. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος υλοποιήθηκε πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών, από την ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε., η οποία αποτέλεσε τον φορέα υλοποίησης και οικονομικής διαχείρισης του έργου.

Μετά τη διάγνωση των κρουσμάτων ελονοσίας (Αύγουστος 2011), εκδόθηκαν από τα συναρμόδια υπουργεία (Αγροτικής Ανάπτυξης, Υγείας & Περιβάλλοντος), οι κατάλληλες οδηγίες για την καταπολέμηση ακμαίων κουνουπιών με εφαρμογή ψεκασμών από έδαφος, καθώς και οι σχετικές άδειες χρήσης των κατάλληλων βιοκτόνων σκευασμάτων. Οι εργασίες καταπολέμησης κουνουπιών ξεκίνησαν με την υπογραφή της σύμβασης στις 17 Μαΐου 2012 και ολοκληρώθηκαν στο τέλος Οκτωβρίου 2012,και περιλάμβαναν:

 • Εντοπισμό και χαρτογράφηση σημαντικών εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών στα υγροτοπικά συστήματα, στο αγροτικό, περιαστικό και αστικό σύστημα.
 • Δημιουργία επιχειρησιακών χαρτών (καθορισμός και σήμανση και τοποθέτηση στο πεδίο δειγματοληπτικών σταθμών).
 • Παρακολούθηση των υδάτινων επιφανειών και καταγραφή εμφάνισης και αφθονίας προνυμφών κουνουπιών στις σημαντικές εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών της περιοχής υλοποίησης του έργου.
 • Διενέργεια ψεκασμών από εδάφους και από αέρος (όπου απαιτούνταν)με τη χρήση εγκεκριμένων παρασιτοκτόνων σκευασμάτων υγειονομικής σημασίας.
 • Τήρηση βάσης δεδομένων ελέγχου δειγματοληπτικών σταθμών και ψεκαστικών εφαρμογών.
 • Παρακολούθηση της διακύμανσης  του πληθυσμού των ακμαίων κουνουπιών στην περιοχή εφαρμογής του έργου
 • Ενημέρωση Αναθέτουσας Αρχής, Δημοτικών Αρχών και τοπικού πληθυσμού για τη πορεία του έργου.
 • Παρακολούθηση των πληθυσμών ακμαίων κουνουπιών και του επιπέδου της όχλησης και εκτίμησης του δυνητικού κινδύνου μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών στην περιοχή.
 • Παρακολούθηση των προνυμφών των κουνουπιών στο σύνολο των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων της περιοχής (φυσικών και τεχνητών).

Το έργο κάλυψε το σύνολο των δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας, πλην του Δήμου Ευρώτα.  Οι εργασίες εκτελέστηκαν με κλιμακούμενη ένταση ανάλογα με την φύση και τον αριθμό των εστιών αναπαραγωγής. Σε ορεινούς δήμους όπως αυτοί της Γορτυνίας και της Νεμέας οι εφαρμογές έγιναν μόνο κατόπιν κλήσης.

ΕΤΟΣ 2012: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Επιφάνεια Ψεκασμών: 1.201.300 m2

Εστίες Ψεκασμών: 758

Περιαστική ζώνη: και σε απόσταση έως 1 χμ. από οικισμούς:

 • Φυσικό περιβάλλον (έλη, ρέματα)
 • Αγροτικό περιβάλλον (αποστραγγιστικό δίκτυο, ταμιευτήρες, δίκτυο άρδευσης – καναλέτα, αυλάκια αλλά και πλημμυρισμένα χωράφια)
 • Εκτάσεις δεντροκαλλιέργειας (κυρίως καλλιέργειες εσπεριδοειδών)
 • Χώροι απόθεσης απορριμμάτων (κυρίως λύματα από ελαιουργεία)
 • Εκτάσεις κτηνοτροφικής γης
 • Απόβλητα εγκαταστάσεων σταβλισμού
 • Αποχετευτικό σύστημα (ανοιχτά αποχετευτικά αυλάκια, σχάρες ομβρίων υδάτων)
 • Πλημμυρισμένες χέρσες εκτάσεις (συνήθως από διαρροές)
 • Διάφορες μικροεστίες (λακκούβες, διαρροές νερού στους αγροτικούς δρόμους κλπ.)

Αστικές παρεμβάσεις:

Ιδιόκτητες Εκτάσεις. Οικίες όπου υπήρχαν σημαντικές εστίες (βόθροι, πηγάδια, λούκια, βιολογικοί καθαρισμοί)

Δημόσιες Εκτάσεις. Φρεάτια ομβρίων, βιολογικοί καθαρισμοί κλπ. Στα φρεάτια όμβριων όλων των Δ/Δ σε 20μερή βάση πραγματοποιούνταν ψεκασμοί/

Αστική καταπολέμηση πραγματοποιήθηκε σε 4 Δημοτικά Διαμερίσματα. Παράλιο Άστρους, Λεωνίδιο, Παραλία Τυρού, Πούληθρα

Επιπλέον, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι τουλάχιστον 160 τουριστικές επιχειρήσεις ελέγχθηκαν για την ύπαρξη εστιών αναπαραγωγής, έτσι ώστε να διαφυλαχθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι συνθήκες φιλοξενίας των τουριστών.Επίσης στο πλαίσιο της πρόληψης,  πραγματοποιήθηκαν δράσεις καταπολέμησης σε επιλεγμένες κτηνοτροφικές μονάδες πλησίον του Ευρώτα όπως και σε οικίες μεταναστών, όπου αυτό κατέστη δυνατό.

 

Ενέργειες Δημοσιότητας :

 • Απεστάλησαν στους εμπλεκόμενους Δήμους του Έργου 7.000 ενημερωτικά έντυπα.
 • Διανεμήθηκαν σε φορείς – κατοίκους και επιχειρήσεις 3.000 περίπου ενημερωτικά έντυπα του προγράμματος.
 • Δημιουργήθηκε ενημερωτικό τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ που προβλήθηκε σε Διαδικτυακούς τόπους όλης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 • Δημοσίευση Δελτίων Τύπου σε εφημερίδες – Διαδικτυακούς τόπους της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 • Λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής χωρίς χρέωση 80011244244, για την καταγραφή των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τα κουνούπια στις περιφερειακές ενότητες όπου εκτελέστηκε το έργο, καθ’ όλη την διάρκεια του καλοκαιριού.

psekasmoi[1] ΚΟΥΝΟΥΠΟΚΤΟΝΙΑ2-702x336[1]