Πέμπτη, Φεβρουάριος 20, 2020
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Έργο: «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας για την διετία 2016-2017»

Απολογισμός περιφοράς των συνεργείων για το Νοέμβριο 2017

Τους αναλυτικούς Απολογισμούς μπορείτε να τους βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Απολογισμός από 30-10-2017 έως 03-11-2017

Έργο: «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας για την διετία 2016-2017»

Απολογισμός περιφοράς των συνεργείων για τον Οκτώβριο 2017

Τους αναλυτικούς Απολογισμούς μπορείτε να τους βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Απολογισμός από 02-10-2017 έως 06-10-2017

Απολογισμός από 09-10-2017 έως 13-10-2017

Απολογισμός από 16-10-2017 έως 20-10-2016

Απολογισμός από 23-10-2017 έως 27-10-2017

Απολογισμός από 30-10-2017 έως 03-11-2017

Έργο: «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας για την διετία 2016-2017»

Απολογισμός περιφοράς των συνεργείων για τον Σεπτέμβριο 2017

Τους αναλυτικούς Απολογισμούς μπορείτε να τους βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Απολογισμός από 04-09-2017 έως 08-09-2017

Απολογισμός από 11-09-2017 έως 15-09-2017

Απολογισμός από 18-09-2017 έως 22-09-2017

Απολογισμός από 25-09-2017 έως 29-09-2017

Έργο: «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας για την διετία 2016-2017»

Απολογισμός περιφοράς των συνεργείων για τον Αύγουστο 2017

Τους αναλυτικούς Απολογισμούς μπορείτε να τους βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Απολογισμός από 31-07-2017 έως 04-08-2017

Απολογισμός από 07-08-2017 έως 13-08-2017

Απολογισμός από 14-08-2017 έως 18-08-2017

Απολογισμός από 21-08-2017 έως 25-08-2017

Απολογισμός από 28-08-2017 έως 03-09-2017

Έργο: «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας για την διετία 2016-2017»

Απολογισμός περιφοράς των συνεργείων για τον Ιούλιο 2017

Τους αναλυτικούς Απολογισμούς μπορείτε να τους βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Απολογισμός από 03-07-2017 έως 07-07-2017

Απολογισμός από 10-07-2017 έως 14-07-2017

Απολογισμός από 17-07-2017 έως 23-07-2017

Απολογισμός από 24-07-2017 έως 30-07-2017

Έργο: «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας για την διετία 2016-2017»

Απολογισμός περιφοράς των συνεργείων για τον Ιούνιο 2017

Τους αναλυτικούς Απολογισμούς μπορείτε να τους βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Απολογισμός από 29-05-2017 έως 02-06-2017

Απολογισμός από 06-06-2017 έως 09-06-2017

Απολογισμός από 12-06-2017 έως 16-06-2017

Απολογισμός από 19-06-2017 έως 23-06-2017

Απολογισμός από 26-06-2017 έως 30-06-2017

Έργο: «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας για την διετία 2016-2017»

Απολογισμός περιφοράς των συνεργείων για το Μάιο 2017

Τους αναλυτικούς Απολογισμούς μπορείτε να τους βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Απολογισμός από 02-05-2017 έως 05-05-2017

Απολογισμός από 08-05-2017 έως 12-05-2017

Απολογισμός από 15-05-2017 έως 19-05-2017

Απολογισμός από 22-05-2017 έως 26-05-2017

Απολογισμός από 29-05-2017 έως 02-06-2017

Έργο: «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας για την διετία 2016-2017»

Απολογισμός εβδομαδιαίας περιφοράς των συνεργείων από 10-09-16 έως 16-09-2016

Τον αναλυτικό Απολογισμό μπορείτε να το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ10-09-16 έως 16-09-2016

 

Έργο: «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας για την διετία 2016-2017»

Απολογισμός εβδομαδιαίας περιφοράς των συνεργείων από 05-09-16 έως 09-09-2016

 

Τον αναλυτικό Απολογισμό μπορείτε να το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 05-09-16 έως 09-09-2016

 

Έργο: «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας για την διετία 2016-2017»

Απολογισμός εβδομαδιαίας περιφοράς των συνεργείων από 29-08-16 έως 02-09-2016

 

Τον αναλυτικό Απολογισμό μπορείτε να το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 29-08-16 έως 02-09-2016