Παρασκευή, Ιανουάριος 17, 2020
ΨΕΚΑΣΜΟΙ

Έργο: «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας για την διετία 2016-2017»

Προγραμματισμός περιφοράς των συνεργείων για το Νοέμβριο 2017

Τα αναλυτικά προγράμματα των ψεκασμών μπορείτε να τα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Πρόγραμμα από 30-10-2017 έως 03-11-2017

Πρόγραμμα από 06-11-2017 έως 10-11-2017

Πρόγραμμα από 13-11-2017 έως 17-11-2017

Πρόγραμμα από 20-11-2017 έως 24-11-2017

 

Έργο: «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας για την διετία 2016-2017»

Προγραμματισμός περιφοράς των συνεργείων για τον Οκτώβριο 2017

Τα αναλυτικά προγράμματα των ψεκασμών μπορείτε να τα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Πρόγραμμα από 02-10-2017 έως 06-10-2017

Πρόγραμμα από 09-10-2017 έως 13-10-2017

Πρόγραμμα από 16-10-2017 έως 20-10-2017

Πρόγραμμα από 23-10-2017 έως 27-10-2017

Πρόγραμμα από 30-10-2017 έως 03-11-2017

 

 

Έργο: «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας για την διετία 2016-2017»

Προγραμματισμός περιφοράς των συνεργείων για τον Σεπτέμβριο 2017

Τα αναλυτικά προγράμματα των ψεκασμών μπορείτε να τα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Πρόγραμμα από 04-09-2017 έως 08-09-2017

Πρόγραμμα από 11-09-2017 έως 15-09-2017

Πρόγραμμα από 18-09-2017 έως 22-09-2017

Πρόγραμμα από 25-09-2017 έως 29-09-2017

Έργο: «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας για την διετία 2016-2017»

Προγραμματισμός περιφοράς των συνεργείων για τον Αύγουστο 2017

Τα αναλυτικά προγράμματα των ψεκασμών μπορείτε να τα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Πρόγραμμα από 31-07-2017 έως 04-08-2017

Πρόγραμμα από 07-08-2017 έως 11-08-2017

Πρόγραμμα από 14-08-2017 έως 18-08-2017

Πρόγραμμα από 21-08-2017 έως 25-08-2017

Πρόγραμμα από 28-08-2017 έως 01-09-2017

Έργο: «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας για την διετία 2016-2017»

Προγραμματισμός περιφοράς των συνεργείων για τον Ιούλιο 2017

Τα αναλυτικά προγράμματα των ψεκασμών μπορείτε να τα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Πρόγραμμα από 03-07-2017 έως 07-07-2017

Πρόγραμμα από 10-07-2017 έως 14-07-2017

Πρόγραμμα από 17-07-2017 έως 21-07-2017

Πρόγραμμα από 24-07-2017 έως 28-07-2017

Έργο: «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας για την διετία 2016-2017»

Προγραμματισμός περιφοράς των συνεργείων για τον Ιούνιο 2017

Τα αναλυτικά προγράμματα των ψεκασμών μπορείτε να τα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Πρόγραμμα από 6-6-2017 έως 9-6-2017

Πρόγραμμα από 12-6-2017 έως 16-6-2017

Πρόγραμμα από 19-06-2017 έως 23-06-2017

Πρόγραμμα από 26-06-2017 έως 30-06-2017

Έργο: «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας για την διετία 2016-2017»

Προγραμματισμός περιφοράς των συνεργείων για το Μάιο 2017

Τα αναλυτικά προγράμματα των ψεκασμών μπορείτε να τα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Πρόγραμμα από 2-5-2017 έως 5-5-2017

Πρόγραμμα από 8-5-2017 έως 12-5-2017

Πρόγραμμα από 15-5-2017 έως 19-5-2017

Πρόγραμμα από 22-5-2017 έως 26-5-2017

Πρόγραμμα από 29-05-2017 έως 2-6-2017

Έργο: «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας για την διετία 2016-2017»

Προγραμματισμός περιφοράς των συνεργείων για τον Απρίλιο 2017

Τα αναλυτικά προγράμματα των ψεκασμών μπορείτε να τα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Πρόγραμμα από 3-4-2017 έως 7-4-2017

Πρόγραμμα από 10-4-2017 έως 13-4-2017

Πρόγραμμα από 18-4-2017 έως 21-4-2017

Πρόγραμμα από 24-4-2017 έως 28-4-2017

Έργο: «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας για την διετία 2016-2017»

Προγραμματισμός περιφοράς των συνεργείων από 13-03-2017 έως 31-03-2017

Τα αναλυτικά προγράμματα των ψεκασμών μπορείτε να τα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Πρόγραμμα 13-03-2017 έως 17-03-2017

Πρόγραμμα 20-03-2017 έως 24-03-2017

Πρόγραμμα 27-03-2017 έως 31-03-2017

Έργο: «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας για την διετία 2016-2017»

Προγραμματισμός εβδομαδιαίας περιφοράς των συνεργείων από 17-09-16 έως 23-09-2016

Το αναλυτικό πρόγραμμα των ψεκασμών μπορείτε να το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πρόγραμμα 17-09-16 έως 23-09-2016