Κυριακή, Ιανουάριος 19, 2020
ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της από 31/07/2013 προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσω της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λακωνίας και της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε., σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Σπάρτης, για να υποστηρίξει, συγκεντρώσει, οργανώσει και παραδώσει στην Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λακωνίας, όλα τα στοιχεία εκείνα που θα διευκολύνουν στην εκπόνηση όλων των απαραίτητων εργασιών, τεχνικών μελετών για την υλοποίηση του έργου «Ταΰγετος: Φύση και Εναλλακτικός Τουρισμός».

Η υλοποίηση του έργου γίνεται σε έναν από τους σημαντικότερους ορειβατικούς και οικοτουριστικούς προορισμούς της χώρας που είναι το όρος Ταΰγετος. Ο Ταΰγετος  διαθέτει μεγάλο δίκτυο μονοπατιών και εξαιρετικής σημασίας φυσικό περιβάλλον, λόγοι που οδήγησαν στον χαρακτηρισμό πολλών περιοχών του ως προστατευόμενων από το δίκτυο NATURA 2000.

Ο Ταΰγετος προσφέρεται για πολλές δραστηριότητες όπως:

♦Πεζοπορία στα μονοπάτια και καλντερίμια του Ταϋγέτου, που αποτέλεσαν το πρώτο οργανωμένο Δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών της Ελλάδας

♦ Γνωριμία με την χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής με επίκεντρο το Βοτανικό και Γεωλογικό Μουσείο Ταϋγέτου, στην Αναβρυτή.

♦ Αθλητική αναρρίχηση στο συγκροτημένο Αναρριχητικό Πάρκο Λαγκάδας Ταϋγέτου.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

 • Την κτιριακή (χώροι υγιεινής και εστίασης) και ενεργειακή αναβάθμιση του υπάρχοντος καταφυγίου στη θέση, καθώς και την ολοκλήρωση του κτιριολογικού προγράμματος με την αναγκαία επέκταση του.

Ο Ταΰγετος διαθέτει ένα βασικό ορειβατικό καταφύγιο στη θέση «Αγία Βαρβάρα», σε υψόμετρο 1.540 μ. πλησίον του εποχικού οικισμού Τόριζα, στα διοικητικά όρια της Τ.Κ. Παλαιοπαναγιάς, ωφέλιμης επιφανείας περίπου 65μ2, μέγιστης δυναμικότητας φιλοξενίας 24 ατόμων. Οι εγκαταστάσεις του υφιστάμενου κτιρίου χρήζουν εκσυγχρονισμού, βελτίωσης αλλά και μικρής επέκτασης, με πολλαπλές επεμβάσεις τόσο στο οικοδομικό μέρος όσο και στο ηλεκτρομηχανολογικό, για την εξασφάλιση της οικονομίας πόρων και κόστους λειτουργίας. Επισημαίνεται ότι οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στο υφιστάμενο κτίριο στοχεύουν να καλύψουν τις πιεστικές ανάγκες στους τομείς της υγιεινής και εξυπηρέτησης των επισκεπτών του –και όχι να αυξήσουν τη δυναμικότητά του.

Επιπλέον, λόγω πολεοδομικών περιορισμών στην επέκταση του υφιστάμενου κτιρίου, προτείνεται η ανέγερση νέας, ανεξάρτητης πτέρυγας, εντός του ιδίου οικοπέδου, για την αύξηση της δυναμικότητας φιλοξενίας του.

Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με την εκπόνηση και διεκπεραίωση των απαραιτήτων μελετών και αδειοδοτήσεων τα οποία αναλυτικά έχουν ως κάτωθι:

 1. Αρχιτεκτονική Μελέτη (Τοπογραφικό Διάγραμμα)
 2. Αρχιτεκτονική Μελέτη (Αποτύπωση)
 3. Αρχιτεκτονική Μελέτη (Πρόταση)
 4. Έλεγχος Στατικής επάρκειας υφισταμένου
 5. Στατική μελέτη νέου κτιρίου
 6. Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων
 7. Μελέτη ΚΕΝΑΚ
 8. Τεύχη Δημοπράτησης
 • Την κτιριακή αναβάθμιση του καταφυγίου ανάγκης στη θέση «Τσάρκος» Ταϋγέτου (κτίρια πρώην Προωθημένου Σταθμού Υποστήριξης Βοτανικής Έρευνας).Οι εγκαταστάσεις του υφιστάμενου κτιρίου χρήζουν συντήρησης–ανακατασκευής, εκσυγχρονισμού, βελτίωσης αλλά και μικρής επέκτασης, με πολλαπλές επεμβάσεις στο οικοδομικό μέρος, για την αποκατάσταση των σημαντικών ζημιών που έχουν υποστεί, για την εξασφάλιση από ανάλογης έντασης καιρικά φαινόμενα στο μέλλον, καθώς και για τη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους.
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού λειτουργίας του καταφυγίου ανάγκης και την ικανή διαβίωση των χρηστών. Ενδεικτικά, ο εξοπλισμός αφορά στο προθάλαμο, κουζίνα, τραπεζαρία και κοιτώνες με διώροφα στρατιωτικού τύπου κρεβάτια ή μεγάλους πάγκους με 10 έως 20 στρώματα στη σειρά.
 • Την αναβάθμιση του αθλητικού Αναρριχητικού Πάρκου Λαγκάδας Ταϋγέτου, οι εργασίες του οποίου περιλαμβάνουν:
 • Την εγκατάσταση ασφαλειών με αγκύρια χημικού τύπου, τα οποία είναι τα συνιστώμενα για την περίπτωση του μαλακού ασβεστόλιθου όπως είναι αυτός της Λαγκάδας.
 • Για το ζήτημα των ρελέ των αρχικών διαδρομών προτείνεται η αντικατάσταση του κρίκου με πλακέτα με ενσωματωμένο καραμπίνερ.
 • Αναφορικά με το ζήτημα που έχει παρουσιαστεί στον τομέα «Τουρλίτσα», προτείνεται η επιχωμάτωση της παράνομης διάνοιξης και η επαναφορά του πρανούς στην αρχική του μορφή. Κατ’ αυτό τον τρόπο και θα αποκατασταθεί η αισθητική ζημιά που είχε επέλθει στο φυσικό τοπίο και θα είναι δυνατή εκ νέου η αναρρίχηση στον εν λόγω τομέα.
 • Στον τομέα των υποστηρικτικών υποδομών θα πρέπει να υπάρξει καθαρισμός στις προσβάσεις προς τις αναρριχητικές διαδρομές από λιθοπτώσεις και θαμνώδη βλάστηση καθώς και η κατάλληλη σηματοδότησή τους καθώς και καθαρισμός των μονοπατιών. Επίσης θα πρέπει να γίνουν ήπιες παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο με
 • Θετική συμβολή στις δραστηριότητες γύρω από το πεδίο θα ήταν η παροχή πόσιμου νερού σε κάποιο κεντρικό σημείο του πεδίου.

Διαδρομή μονοπατιού στον Ταύγετο Καταφύγιο "Αγία Βαρβάρα", θέση ΤαύγετοςΔιαδρομή μονοπατιού στον Ταύγετο

Καταφύγιο “Αγία Βαρβάρα”, θέση Ταΰγετος

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της από 31/07/2013 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσω της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λακωνίας, και της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε., σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Σπάρτης και την Αστρονομική Ένωση Σπάρτης, για να υποστηρίξει, συγκεντρώσει, οργανώσει και παραδώσει στην Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λακωνίας, όλα τα στοιχεία εκείνα που θα διευκολύνουν στην εκπόνηση όλων των απαραίτητων εργασιών, τεχνικών μελετών για την υλοποίηση του έργου «Πάρνωνας : Φύση και Εναλλακτικός Τουρισμός».

Η υλοποίηση του έργου γίνεται σε έναν από τους σημαντικότερους ορειβατικούς και οικοτουριστικούς προορισμούς της χώρας που είναι το όρος Πάρνωνας. Ο Πάρνωνας διαθέτει μεγάλο δίκτυο μονοπατιών και εξαιρετικής σημασίας φυσικό περιβάλλον, λόγοι που οδήγησαν στον χαρακτηρισμό πολλών περιοχών του ως προστατευόμενων από το δίκτυο NATURA 2000,ενώ μεγάλο τμήμα του έχει θεσπιστεί ως Οικολογικό Πάρκο.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

 • Την κτιριακή και ενεργειακή αναβάθμιση του καταφυγίου του Πάρνωνα, καθώς και κτιριακή επέκταση για τη στέγαση αστεροσκοπείου. Αυτά επιτυγχάνονται με την εκπόνηση και διεκπεραίωση των μιας σειράς μελετών και αδειοδοτήσεων όπως :
 1. Αρχιτεκτονική Μελέτη (Τοπογραφικό Διάγραμμα – Αποτύπωση – Πρόταση)
 2. Έλεγχος Στατικής επάρκειας υφισταμένου
 3. Στατική μελέτη προσθήκης
 4. Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων
 5. Μελέτη ΚΕΝΑΚ
 6. Τεύχη Δημοπράτησης
 • Τη δημιουργία υποδομών υποστήριξης εκδηλώσεων αστροπαρατήρησης. Στον Πάρνωνα διοργανώνονται αστρονομικές εξορμήσεις από το έτος 2001 με διαρκώς αυξανόμενο αριθμό αστροπαρατηρητών και γενικά επισκεπτών, που προσεγγίζει τον αριθμό των 1.000 ατόμων. Για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών υποστήριξης και τυπικής θεσμοθέτησης των εκδηλώσεων αυτών, είναι αναγκαία η δημιουργία κατάλληλων υποδομών. Ενδεικτικά αναφέρονται: τουαλέτες τύπου camping, χώρος υποδοχής/γραμματείας – κιόσκι, ηλεκτροδότηση και χώρος γεννητριών, σύνδεση internet κ.α..
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη λειτουργία του καταφυγίου και την ικανή διαβίωση των χρηστών. Ενδεικτικά, ο εξοπλισμός αφορά στο προθάλαμο, κουζίνα, τραπεζαρία και κοιτώνες με διώροφα στρατιωτικού τύπου κρεβάτια ή μεγάλους πάγκους με 10 έως 20 στρώματα στη σειρά.
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη λειτουργία του αστεροσκοπείου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο εξοπλισμός αφορά σε προμήθεια αντικειμένων όπως τηλεσκόπιο, υπολογιστής, φακοί, διάφορα ηλεκτρονικά, εξοπλισμός αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, μετεωρολογικός σταθμός.
 • Την ανάδειξη σήμανσης μονοπατιών στο Όρος Πάρνωνα. Το συγκεκριμένο αντικείμενο της μελέτης αφορά στην ανάδειξη και σήμανση ενός συμπληρωματικού Δικτύου Πεζοπορικών Διαδρομών του Βόρειου -Βορειοδυτικού Πάρνωνα, με επίκεντρο το Ορειβατικό Καταφύγιο και στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ των οικισμών Βεροίων – Βασσαρά (στα νότια), Καρυών – Αγίου Πέτρου (στα βόρεια), Βαρβίτσας – Βαμβακούς – Βρεσθένων (στα δυτικά) και της κορυφογραμμής του Πάρνωνα (στα ανατολικά), συνολικού μήκους περίπου 99 χλμ.
 • Τις δράσεις προβολής – προώθησης(δημιουργία ιστοχώρου και ηλεκτρονικών υποδομών, Δημιουργία έντυπου υλικού προβολής και ενημέρωσης, εγκατάσταση σημείων infopoint, δημιουργία εφαρμογών (mobileapps) για έξυπνα κινητά (smartphones και tablets) κλπ.)

 

Μακέτα καταφυγίου Πάρνωνα
Μακέτα καταφυγίου Πάρνωνα

 

Χάραξη και χρωματισμός στα Γεράνεια Όρη

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της από 30/05/2013 τριμερούς προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της α) Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσω της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας, β) του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων και γ) της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.,  για να  υποστηρίξει, συγκεντρώσει, οργανώσει και παραδώσει στην Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κορινθίας, όλα τα στοιχεία εκείνα που θα διευκολύνουν στην εκπόνηση όλων των απαραίτητων εργασιών, τεχνικών μελετών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Γεράνεια Όρη: Σήμανση – Ανάδειξη Μονοπατιών».

Τα Γεράνεια Όρη αποτελούν έναν σημαντικό ορειβατικό και οικοτουριστικό προορισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που γειτνιάζει με το αστικό κέντρο της Αθήνας.  Πρόκειται για τον χαρακτηριστικό ορεινό όγκο που δεσπόζει πάνω από τα Λουτράκι και την Κακιά Σκάλα στη διαδρομή από Αθήνα προς Κόρινθο. Ο ορεινός όγκος έχει μέγιστο υψόμετρο 1.351 μ. και καλύπτει την χερσόνησο που οριοθετείται από την Μεγαρίδα ανατολικά και βυθίζεται στον κορινθιακό κόλπο δυτικά. Ο ορεινός όγκος, διαθέτει πλούσια χλωρίδα και αποτελεί βιότοπο για περίπου 950 είδη ζώων και πουλιών. Αποτελεί περιοχή που περιλαμβάνεται στο δίκτυο NATURA2000, ενώ προσφέρεται για αναρρίχηση, πεζοπορία και ορεινή ποδηλασία.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει :

 • Τη βελτίωση της πρόσβασης των παλιών ορειβατικών μονοπατιών των Γερανείων Όρεων
 • Την τοποθέτηση πινακίδων κατεύθυνσης σε κρίσιμα σημεία διασταυρώσεων
 • Την τοποθέτηση πλαισίων με χάρτες στις εισόδους των μονοπατιών
 • Τη συμπλήρωση και βελτίωση της υπάρχουσας σήμανσης των μονοπατιών
 • Δράσεις προβολής /προώθησης

Τα συγκεκριμένα μονοπάτια εκτός από την αναψυχή εξυπηρετούν επιπροσθέτως  τη διαρκή επιτήρηση των προστατευόμενων περιοχών που διέρχονται, και την προστασία των δασών που αναπτύσσονται στους ορεινούς όγκους, διευκολύνοντας δασικούς υπαλλήλους και πυροσβέστες, κυνηγούς, εθελοντές, διασώστες κλπ. να προσεγγίσουν φλεγόμενες περιοχές ή να απεγκλωβιστούν από αυτές με ασφάλεια. Έτσι, εκτός από την ανάπτυξη, τα μονοπάτια συμβάλλουν στην προστασία των δασών από τις πυρκαγιές.

Στο πλαίσιο υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης εκπονήθηκε Δασική Μελέτη και Μελέτη Ερμηνείας Περιβάλλοντος & Σήμανσης, ενώ ακολουθήθηκαν τα κάτωθι στάδια:

Στάδιο Α: Συλλογή πληροφοριών και υλικού. Με την υποστήριξη του Δήμου Αγίων Θεοδώρων – Λουτρακίου, του Δασαρχείου Λουτρακίου, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας & Αναρρίχησης και του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Κορίνθου έγινε συλλογή πληροφοριών και του απαραίτητου υλικού.

Στάδιο Β: Ανάλυση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης περιλάμβανε το Προσδιορισμό της περιοχής μελέτης, την αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης την ανάλυση φυσικού περιβάλλοντος και την καταγραφή και αποτύπωση των εργασιών.

Στάδιο Γ: Οικονομική Ανάλυση όπου και πραγματοποιήθηκε η προσμέτρηση των εργασιών παρέμβασης, η περιγραφή της ανάλυσης τιμών και εκτίμηση του προϋπολογισμού του έργου.

1
Χρωματική απεικόνιση μονοπατιών

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της από 30/05/2013 τετραμερούς Προγραμματικής μεταξύ της α) Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσω της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κορινθίας, β) του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, γ) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης και δ) της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε., για να υποστηρίξει, συγκεντρώσει, οργανώσει και παραδώσει στην Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας, όλα τα στοιχεία εκείνα που θα διευκολύνουν στην εκπόνηση όλων των απαραίτητων εργασιών, τεχνικών μελετών για την υλοποίηση του έργου της Πρότασης με τίτλο: «Ζήρεια: Ορειβατικός – Οικοτουριστικός Προορισμός».

Το όρος Ζήρεια είναι ένας από τους σημαντικότερους ορειβατικούς και οικοτουριστικούς προορισμούς της χώρας. Η Ζήρεια, το περιβαλλοντικά υψηλής αξίας ορεινό σύστημα, στην οποία αναπτύσσεται εκτεταμένη αλπική ζώνη, προσφέρεται για μεγάλες πεζοπορίες και αναβάσεις.

Το έργο περιλαμβάνει:

 • Τη κτιριακή αναβάθμιση των δύο καταφυγίων στο Όρος Ζήρεια,
 • Την ανάδειξη σήμανσης μονοπατιών στην ευρύτερη περιοχή,
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού λειτουργίας, και
 • Τις δράσεις προβολής και προώθησης

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης πραγματοποιήθηκαν τα κάτωθι:

Υποέργο 1 – «Εκσυγχρονισμός και Αποκατάσταση Καταφυγίων «Δ. Χατζίδης» και «Δ.Λουκίσας» του Όρους Ζήρεια:

 • Εκπόνηση και Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων καταφυγίων
 • Αρχιτεκτονική Μελέτη Αναβάθμισης καταφυγίων
 • Στατική Μελέτη καταφυγίων
 • Η/Μ Μελέτες (Έγιναν Η/Μ Μελέτες σε επίπεδο οριστικής μελέτης στο σύνολό τους). Οι μελέτες που εκπονήθηκαν ήταν: Μελέτη Ύδρευσης, Μελέτη Αποχέτευσης, Μελέτη Θέρμανσης, Μελέτη Ηλεκτρικών (ασθενών και ισχυρών), Μελέτη ΕΝΑΚ
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών ΕπιπτώσεωνΜελέτη Οικολογικής Αξιολόγησης

Με βάσει τα στοιχεία που προέκυψαν από τις παραπάνω μελέτες συντάχθηκαν Τεύχη Δημοπράτησης, τα οποία πληρούν τις Τεχνικές προϋποθέσεις και προδιαγραφές των ισχυουσών διατάξεων.

Υποέργο 2: «Ανάδειξη και σήμανση μονοπατιών» του όρους Ζήρεια:
Συντάχθηκαν η Δασική Μελέτη και η Μελέτη Ερμηνείας Περιβάλλοντος & Σήμανσης. Στο πλαίσιο αυτό ακολουθήθηκαν τα κάτωθι στάδια:

Στάδιο Α: Συλλογή πληροφοριών και υλικού. Με την υποστήριξη του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, του Δασαρχείου Ξυλοκάστρου, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας & Αναρρίχησης και του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Κορίνθου έγινε συλλογή πληροφοριών και του απαραίτητου υλικού.

Στάδιο Β: Ανάλυση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης περιλάμβανε το Προσδιορισμό της περιοχής μελέτης, την αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης την ανάλυση φυσικού περιβάλλοντος και την καταγραφή και αποτύπωση των εργασιών.

Στάδιο Γ: Οικονομική Ανάλυση όπου και πραγματοποιήθηκε η προσμέτρηση των εργασιών παρέμβασης, η περιγραφή της ανάλυσης τιμών και εκτίμηση του προϋπολογισμού του έργου.

3 2

Το έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο της από 30-5-2013 τριμερούς Προγραμματικής Σύμβασης του Άρθρου 100 του Ν.3852/10 μεταξύ α) της Περιφέρειας Πελοποννήσου, β) της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ και γ) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης, και αφορά στην ωρίμανση της Πρότασης Χρηματοδότησης  της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας με τίτλο: «ΜΑΙΝΑΛΟ: ΟΔΟΣ ΠΑΝΟΣ».

Η ανωτέρω πρόταση περιλαμβάνει τη δημιουργία ή / και ανάπτυξη δημόσιων τουριστικών υποδομών ήπιας μορφής, με στόχο τη διεύρυνση και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας, την βελτίωση των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού αξιοποιώντας την πολιτιστική και πολιτισμική κληρονομιά της.  Ειδικότερα, περιλαμβάνει:

 • Τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων και την ενεργειακή αναβάθμιση του καταφυγίου του Όρους Μαίναλου στην Οστρακίνα
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού λειτουργίας του καταφυγίου
 • Την δημιουργία αναρριχητικού πάρκου
 • Την ανάδειξη – σήμανση των μονοπατιών στο όρος Μαίναλο
 • Το σχεδιασμό – προμήθεια και εγκατάσταση των πινακίδων σήμανσης
 • Τις δράσεις προβολής /προώθησης

 

Οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν αφορούν στις παρακάτω ενέργειες:

 • Εκπόνηση έκθεσης σκοπιμότητας.
 • Εκπόνηση Δασικής Μελέτης και Μελέτης Ερμηνείας Περιβάλλοντος
 • Ανάδειξη – σήμανση των μονοπατιών στο όρος Μαίναλο (Υποέργο 4)
 • Εκπόνηση και Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων καταφυγίου & μονοπατιών
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού λειτουργίας καταφυγίου
 • Δημιουργία Αναρριχητικού Πάρκου (Υποέργο 3) – Εκπόνηση έκθεσης και τευχών προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών διάνοιξης αναρριχητικών διαδρομών
 • Δράσεις προβολής προώθησης- συντάχθηκε τεύχος δράσεων και εκτίμηση προϋπολογισμού (Υποέργο 6)
 • Εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ενεργειακή αναβάθμιση καταφυγίου της Οστρακίνας στο Όρος Μαίναλο (Υποέργου 1).

Πραγματοποιήθηκαν τα κάτωθι:

 • Εκπόνηση και Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων καταφυγίου
 • Αρχιτεκτονική Μελέτη Αναβάθμισης καταφυγίου
 • Στατική Μελέτη καταφυγίου
 • Η/Μ Μελέτες
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών ΕπιπτώσεωνΜελέτη Οικολογικής Αξιολόγησης
 • Τεύχη Δημοπράτησης
 • Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ – Ταμείου συνοχής.
1
Μακέτα του καταφυγίου
2
Εσωτερικό χώρου αναψυχής καταφυγίου