Παρασκευή, Ιανουάριος 17, 2020
ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

6

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της από 19/06/2014 τριμερούς Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών  και της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.   ως Σύμβουλος υποστήριξης για της Δ/νση Τεχνικών Έργων για την υλοποίηση έργου «Αστεροσκοπείο Κρυονερίου».

Στο Κρυονέρι Κορινθίας βρίσκεται το Αστεροσκοπείο το οποίο λειτουργεί υπό την εποπτεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η δημιουργία ενός υπερτοπικού εκπαιδευτικού κέντρου με θέμα την αστρονομία εντάσσεται στην γενικότερη στρατηγική δημιουργίας πόλων ειδικού θεματικού τουρισμού εθνικής εμβέλειας.

Η χωροθέτηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού πάρκου στο Κρυονέρι Κορινθίας, σε μικρή απόσταση από το Κιάτο και την εθνική οδό θα δημιουργήσει ένα κέντρο επιρροής που περιλαμβάνει την Πελοπόννησο και την Αττική αλλά και την Στερεά Ελλάδα και τα Ιόνια. Η ύπαρξη των ερευνητικών υποδομών του ΕΑΑ ήδη από το 1976 και η παρουσία του ερευνητικού του δυναμικού αποτελεί μοναδικό πλεονέκτημα του προτεινόμενου κέντρου σε σχέση με παρόμοια εκπαιδευτικά κέντρα αστρονομίας του ευρωπαϊκού χώρου που περιορίζονται μόνο στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Στόχος της προγραμματικής σύμβασης είναι η ανάδειξη του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου σε Εκπαιδευτικό Πάρκο Αστρονομίας, με τη χρήση των υποδομών του Πλανηταρίου και της γύρω περιοχής.

Το έργο περιλαμβάνει:

 • Την επισκευή/ αναβάθμιση του υφιστάμενου τηλεσκοπίου
 • Τη δημιουργία κτηριακών εγκαταστάσεων πλανηταρίου/ εκπαιδευτικού κέντρου (500 μ2)
 • Τη δημιουργία πλανηταρίου
 • Τη δημιουργία σεισμικής τράπεζας
 • Τη διαμόρφωση θεματικού πάρκου και τοπιακή διαμόρφωση του συνολικού χώρου

Η υποστήριξη αφορά σε :

 • Εκπόνηση έκθεσης σκοπιμότητας του έργου που θα περιλαμβάνει την εξασφάλιση της δικαιοδοσίας των συνεργαζόμενων φορέων, τον προσδιορισμό των αναγκαίων διαδικασιών, αδειοδοτήσεων κλπ. δεδομένων για την ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών.
 • Εκπόνηση των τεχνικών μελετών αναβάθμισης του τηλεσκοπίου δημιουργίας πλανηταρίου και εκπαιδευτικού κέντρου (αρχιτεκτονικά, στατικά, ηλεκτρο-μηχανολογικά, ΚΕΝΑΚ, περιβαλλοντική μελέτη, οικοδομική άδεια κλπ.)
 • Σύνταξη μελετών και τευχών για προμήθειες εξοπλισμού και κατά περίπτωση υπηρεσιών
 • Εξασφάλιση των αδειοδοτήσεων, εγκρίσεων από τους αρμόδιους φορείς (ΕΟΤ, Δασική Υπηρεσία, Υπηρεσίες Αρχαιολογίας, Περιβάλλον, Τεχνικό Συμβούλιο και ότι κατά περίπτωση απαιτείται)
 • Διαδικασίες οργάνωσης φακέλου έργου (τεχνικό δελτίο, αποφάσεις συμβουλίων κ.λπ.) για την οριστική υποβολή του φακέλου στο ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013.

Έχει παραδοθεί το 35% του έργου

μακετα αστεροσκοπείου
Μακέτα αστεροσκοπείου

2

3 4

1

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της από 23/04/2015 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσω της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ως Φορέα Υλοποίησης,  της Ιεράς Μητρόπολης Μαντινείας & Κυνουρίας ως Κύριος του Έργου και της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. ως Σύμβουλος Υποστήριξης για να συγκεντρώσει, να οργανώσει και να παραδώσει στην Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου όλα τα στοιχεία εκείνα που θα την διευκολύνουν στην εκπόνηση όλων των απαραίτητων τεχνικών μελετών για την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ  «ΠΡΩΗΝ ΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ».

Το ιστορικό κτήριο αποτελεί σημείο αναφοράς της νεότερης ιστορίας της Τρίπολης και κατ’ επέκταση ολόκληρης της Αρκαδίας. Το κτίριο εκπέμπει τα χαρακτηριστικά της βαριάς πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς διατηρώντας ζωντανό τον πυρήνα της αρκαδικής και ελληνικής παράδοσης.

Πρόκειται για κτίριο που έχει τρεις στάθμες (υπόγειο, ισόγειο και Α’ όροφος) με εμβαδόν κάτοψης ορόφου 250τ.μ. Βρίσκεται στην Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου στην Τρίπολη, είναι γωνιακό κτίριο και έχει πρόσοψη επί της πλατείας και της οδού Ερυθρού Σταυρού. Αποτελείται από φέρουσα τοιχοποιία με προσθήκες από οπλισμένο σκυρόδεμα που έγιναν στην διάρκεια λειτουργίας του κτιρίου. Το ύψος των ορόφων εκτιμάται περίπου στα 4,5μ και υπόγειο περίπου στα 3μ. Στην ψηλότερη στάθμη υπάρχει δώμα στο σύνολο της κάτοψης, στο οποίο έχουν εκτελεστεί εργασίες στεγάνωσης.

Στην έννοια της αρχιτεκτονικής του κληρονομιάς συνοψίζεται η ιδιαίτερη ιστορική, πολεοδομική, αρχιτεκτονική, λαογραφική, κοινωνική και αισθητική φυσιογνωμία και αξία μιας ολόκληρης εποχής.

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί:

 • η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου από την Ιερά Μητρόπολη Μαντινείας & Κυνουρίας (Κύριος του Έργου) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (Φορέας Υλοποίησης).
 • Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων αναλαμβάνει να λειτουργήσει ως Φορέας Υλοποίησης του έργου και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:
 • Ωρίμανση του έργου (σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).
 • Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
 • Σύνταξη διακηρύξεων / τευχών δημοπράτησης του έργου.
 • η υποστήριξη της ανωτέρω Διεύθυνσης από την ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. στα παρακάτω:

Ωρίμανση του έργου (σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων.

Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.

Σύνταξη διακηρύξεων / τευχών δημοπράτησης του έργου.

 

Βορειοανατολική όψη κτιρίου
Νοτιοδυτική όψη κτιρίου
Ανατολική όψη κτιρίου
Προοπτική απεικόνιση εξώστη
Κάτοψη –Πρότασης-Υπογείου κτιρίου ΕΡΑ
Κάτοψη –Πρότασης-Υπογείου κτιρίου ΕΡΑ
Κάτοψη- Πρότασης-Ισόγειο κτιρίου ΕΡΑ
Κάτοψη- Πρότασης-Ισόγειο κτιρίου ΕΡΑ
Κάτοψη –Πρότασης Ορόφου
Κάτοψη –Πρότασης Ορόφου
Κάτοψη-Πρόταση Δώμα
Κάτοψη-Πρόταση Δώμα