Δευτέρα, Αύγουστος 19, 2019
ABTA THE TRAVEL CONVENTION

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την απολογιστική έκθεση για τη διοργάνωση του συνεδρίου Βρετανών τουριστικών πρακτόρων της ΑΒΤΑ στην Πελοπόννησο:

Απολογιστική έκθεση ΑΒΤΑ 12-14/10/2015