Παρασκευή, Ιανουάριος 17, 2020
ABTA THE TRAVEL CONVENTION

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την απολογιστική έκθεση για τη διοργάνωση του συνεδρίου Βρετανών τουριστικών πρακτόρων της ΑΒΤΑ στην Πελοπόννησο:

Απολογιστική έκθεση ΑΒΤΑ 12-14/10/2015