Παρασκευή, Ιανουάριος 17, 2020
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το γενικό Οργανόγραμμα λειτουργίας της Πελοπόννησος Α.Ε., ακολουθεί τους κανόνες των «ανοιχτών συστημάτων», που δίνουν μεγάλη σημασία στο «άμεσο επιχειρησιακό περιβάλλον» και ενθαρρύνουν την...

0

Στα προγράμματα κυριαρχούν οι έννοιες «από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση» και «εταιρικότητα», στα οποία η Εταιρεία «Πελοπόννησος Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.»...

0

Η Εταιρεία αποτελεί μία τοπική συμφωνία των φορέων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη στρατηγική και το περιεχόμενο της ολοκληρωμένης ανάπτυξης, μέσα από μία ζωντανή...

0

Δεδομένου, ότι στα προγράμματα της 4ης Προγραμματικής Περιόδου κυριαρχούν οι έννοιες «από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση» και «εταιρικότητα», η εταιρεία «Πελοπόννησος Α.Ε. -...

0

Η εταιρεία διοικείται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο είναι 11μελές, εκλεγμένο από τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική...

0

Στην εταιρεία συμμετέχουν οι ακόλουθοι φορείς, οι οποίοι ταυτόχρονα εκπροσωπούν το σύνολο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου: Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου