Παρασκευή, Ιανουάριος 17, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. με κύρια δραστηριότητα την διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων προκηρύσσει τον υπ΄αριθ.01/2019 ηλεκτρονικό διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη σχέση ποιότητας – τιμής για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο: «Ανάπτυξη Μηχανισμού και Παρακολούθηση των επίπεδων κυκλοφορίας Του Ιού Του Δυτικού Νείλου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» για την διετία 2019-2020.

0

Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Πελοπόννησος Α.Ε. στο πλαίσιο της Προγραμµατικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Πελοπόννησος Α.Ε. Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. για την πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» και ειδικότερα στο πλαίσιο των δράσεων προβολής και προώθησης του δικτύου των περιπατητικών διαδρομών/ μονοπατιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, πρόκειται να συμμετάσχει στην Εξαγωγική Ἐκθεση/φεστιβάλ «2η Ελληνο-Ολλανδική Έκθεση Φεστιβάλ “Ελλάδα Παντού”, που θα πραγµατοποιηθεί στις 15-17 Μαρτίου 2019, στο εκθεσιακό κέντρο ΕΧΡΟ Houten στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας.

    Η Πελοπόννησος Α.Ε, ως επίσημος φορέας υλοποίησης του Προγράμματος Προβολής Περιφέρειας Πελοποννήσου πρόκειται να συμμετάσχει στην 4η αποκλειστική έκθεση για την Ελλάδα “GRECKA PANORAMA”, που θα πραγματοποιηθεί στη Βαρσοβία, Πολωνία, από 30 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2018.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ «Πελοπόννησος Α.Ε.» πρόκειται να συμμετάσχει στην 5η Διεθνή Έκθεση «Athens International Tourism Expo», που θα πραγματοποιηθεί στο ΜetropolitanExpo στην Αθήνα, από 7 έως 9 Δεκεμβρίου 2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

με χρήση του Μητρώου Συνεργατών του Καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Στρατηγική Ολοκληρωμένης Προσέλκυσης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Ροών Επισκεπτών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την προκήρυξη του διαγωνισμού:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Πελοπόννησος Α.Ε, ως επίσημος φορέας υλοποίησης του Προγράμματος Προβολής Περιφέρειας Πελοποννήσου εξασφάλισε συμμετοχή με περίπτερο 36 τ.μ με ξεχωριστά booths στον κλάδο των Αγροτικών Προϊόντων,  Τροφίμων & Ποτών της 1ης Διεθνούς Έκθεσης Εισαγωγών της Κίνας (1st China International Import Expo – CIIE), η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Σαγκάη από τις  05 έως τις 10 Νοεμβρίου 2018.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση και την αίτηση συμμετοχής:

Πρόσκληση Συμμετοχής

Αίτηση Συμμετοχής

 

Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ στο πλαίσιο της από 12/7/2017 Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο “Υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος κινδύνων που προκύπτουν από έντομα διαβιβαστές (κουνούπια, σκνίπες, φλεβοτόμοι). Ανάπτυξη μηχανισμού ταχείας αντίδρασης και καταπολέμησης εντόμων διαβιβαστών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και δημιουργία δομής ελέγχου, επιτήρησης και επαγρύπνησης των νόσων που προκύπτουν από έντομα διαβιβαστές”, και ειδικότερα για την υλοποίηση του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΙ, της

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ «Πελοπόννησος Α.Ε.» πρόκειται να συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών «SIAL 2018», που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι από 21 έως 25 Οκτωβρίου 2018, στο πλαίσιο του έργου «Τουριστική Προβολή Θεματικών Μορφών Τουρισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση και την αίτηση συμμετοχής:

Πρόσκληση Συμμετοχής

Αίτηση Συμμετοχής

 

 

Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. με κύρια δραστηριότητα την διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων προκηρύσσει τον υπ΄αριθ. 7/2017 ηλεκτρονικό διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη σχέση ποιότητας – τιμής για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο: «Δημιουργία δομής έλεγχου, επιτήρησης και επαγρύπνησης νόσων που προκύπτουν από έντομα διαβιβαστές (Ελονοσία) με πεδίο εφαρμογής την Περιφέρεια Πελοποννήσου».

Ο κωδικός ανάρτησης της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι 47783.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τη διακήρυξη και την περίληψη της διακήρυξης του ανοικτού διεθνούς δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΟΝΟΣΙΑ_07.2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_07.2017

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών με σκοπό την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης αρθροπόδων μεγάλης κλίμακας και λήψη προληπτικών μέτρων έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης κρουσμάτων στα ζώα εκτροφής της Πελοποννήσου και ασθενειών σε ανθρώπους που προκύπτουν εξ’ αυτών.

Το έργο συνοπτικά περιλαμβάνει τις εξής επιχειρησιακές εφαρμογές:

  1. Πραγματοποίηση ενδεδειγμένων ψεκαστικών παρεμβάσεων, για τον έλεγχο των εντόμων
  2. Επιτήρηση, παρακολούθηση και καταγραφή των εντόμων φορέα
  3. Διερεύνηση παρουσίας παθογόνων παραγόντων

Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στις Π.Ε. Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

Ο κωδικός ανάρτησης της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι 46504,1

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τη διακήρυξη και την περίληψη της διακήρυξης του ανοικτού διεθνούς δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_06.2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 06.2017