Παρασκευή, Ιανουάριος 17, 2020
1: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2016 - 2017

Η ανώνυμη αναπτυξιακή εταιρεία ΟΤΑ με την επωνυμία «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» (εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή») ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας για την διετία 2016-2017», του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ, ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΕΝΤΟΜΩΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 30/05

Ολόκληρη τη Διακήρυξη μπορείτε να τη βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ_ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ_ΑΕ