Πέμπτη, Φεβρουάριος 20, 2020
ΣΥΝΕΔΡΙΑ

0

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είχε την τιμή να φιλοξενήσει το «Παγκόσμιο Συνέδριο Βιοσυντονισμού – Biomedis», με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 40 χρόνων αναγνώρισης του βιοσυντονισμού ως επίσημη εναλλακτική ιατρική μέθοδος. Το συνέδριο διεξήχθει από τις 13 έως τις 20 Ιουνίου στο Παράλιο Άστρος Αρκαδίας, στο ξενοδοχείο Astros Beach Boutique Hotel, με σκοπό την ανάδειξη της σύνδεσης της ιατρικής επιστήμης με την αρχαία Ελλάδα. Μεγάλος υποστηρικτής της διοργάνωσης του συνεδρίου ήταν η Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω της Πελοπόννησος Α.Ε. Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α.

0

Στο πλαίσιο της στρατηγικής εξωστρέφειας, των καινοτόμων δράσεων θεματικών μορφών τουρισμού αλλά και των εναλλακτικών μορφών προβολής του προορισμού, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, συμμετείχε στη διοργάνωση του 13ου Εθνικού και Διεθνούς Συνεδρίου «Systemic Organizational Excellence», που στόχο είχε την προαγωγή και διάδοση της Συστημικής Σκέψης, με την ανάπτυξη συστημικών προσεγγίσεων εφαρμόσιμων σε περισσότερα του ενός παραδοσιακά και σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα, μέσα από τη χρήση και την ανάπτυξη διεθνώς αποδεκτών μεθόδων και μεθοδολογιών.